БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН БӨМБӨГӨР СУМ
ЗАРЛАЛ
Бид та бүхэндээ сумын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг ил тодоор хүргэж байхаар энэхүү вэбийг бүтээн танд өргөн барьж байна.
БӨМБӨГӨР СУМЫН ИТХ, ЗДТГ-ЫН АЛБАН ХААГЧДЫН УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

Бөмбөгөр сумын засаг дарга тамгын газар, ИТХ-ын албан хаагчдын утасны жагсаал

Овог, нэр

АЛБАН ТУШААЛ

Утасны дугаар

1

С.Баатар

ИТХ-ын дарга

88711188

2

Б.Мэндбаяр

ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга

99975697

3

Д.Мөнх-Эрдэнэ

Засаг дарга

88199498

4

С.Шаравсамбуу

Засаг даргын орлогч

88938317

5

Б.Чулуундорж

Тамгийн газрын дарга

88293388

6

Б.Нарангэрэл

Санхүү тасгийн дарга

88087155

7

Т.Сэргэлэн

Төрийн сангийн мэргэжилтэн

80340444

8

Ж.Гандалай

Ня-Бо

88280066

9

Б.Ганболд

Ня-Бо

 

10

Л.Ганбаяр

Мал эмнэлэг, үржлийн тасгийн дарга, Малын эрүүл аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн

88602540

11

Л.Отгонтуул

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн технологи, үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн

88081169

12

Ц.Тайванжаргал

Бэлчээр, газар тариалан хариуцсан мэргэжилтэн

89449886

13

Д.Мөнх-Очир

Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч

88810498

14

О.Мөнхцэцэг

Газрын даамал

80800022

15

С.Баттулга

Байгаль хамгаалагч

88770423

16

Л.Оюундэлгэр

Нийгмийн бодлогын ажилтан

88283395

17

Тунгалаг

Бичиг хэргийн ажилтан

88506999

18

П.Ариунжаргал

Нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн

89698003

19

Ц.Мөнхжаргал

Татварын байцаагч

88303553

20

Б.Энхсайхан

Иргэний улсын бүртгэгч

88228735

21

Э.Эрдэнэбилэг

Нийгмийн даатгалын байцаагч

88059749

22

Ж.Мөнхжаргал

Нярав

88246224

23

С.Бат-Эрдэнэ

Улаан сайр 1 дүгээр багийн Засаг дарга

80188850

24

Н.Пүрэвсүрэн

Хөх толгой 2 дугаар багийн Засаг дарга

88181959

25

Р.Бодьжаргал

Бургас 3 дугаар багийн Засаг дарга

88575588

26

П.Амараа

Задгай 4 дүгээр багийн Засаг дарга

89449290

27

Б.Мөнхзул

Тогтовортой ноолуур төслийн зохицуулагч

88989990

28

Л.Оюун-Эрдэнэ

Дэлхийн зөн Баянхонгор-2 хөтөлбөрийн зохицуулагч

88083539

29

А.Хүрэлбаатар

Жолооч

89679788

30

 

Машиннист

 

31

А.Мөнхбат

Машиннист

 

32

Д.Эрдмаа

Улаан сайр 1 дүгээр багийн ИНХ-ын дарга

 

33

Д.Батмөнх

Хөх толгой 2 дугаар багийн ИНХ-ын дарга

 

34

Т.Батболд

Задгай 4 дүгээр багийн ИНХ-ын дарга

 

35

 

Бургас 3 дугаар багийн ИНХ-ын дарга

 

36

 

Хэсгийн төлөөлөгч

 

37

Болдбаатар

Цадаа

 

38

Г.Оюунжаргал

Олон нийтийн цагдаа

86699908

39 Эрүүл мэндийн төвийн дарга Д.Оюундалай 88087494
40 Гэрэл дунд сургуулийн захирал Л.Насантогтох 95298989
41 Очхон цэцэрлэгийн эрхлэгч Б.Цэцгээ  
42 Соёлын төвийн эрхлэгч Р.Наранбат 88160302
43 Хаан банкны эрхлэгч Ж.Нямжаргал  
44 Төрийн банкны эрхлэгч Ж.Сэржмядаг 94001696
45 Хар ат хадгаламж зээлийн хоршооны дарга Н.Мөнжаргал 99847126
46 Баянбумбат хаан мал эмнэлэгийн дарга Л.Жавзан 98971790
47 Мал мөнх хоршооны дарга Г.Бальдир 93147204
48      

 

Мэдээ оруулсан: 2016-04-27 13:48:23