БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН БӨМБӨГӨР СУМ
ЗАРЛАЛ
Бид та бүхэндээ сумын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг ил тодоор хүргэж байхаар энэхүү вэбийг бүтээн танд өргөн барьж байна.
Дэлхийн зөн Баянхонгор-2 хөтөлбөр
  • БӨМБӨГӨР СУМАНД 2015 ОНД ДЭЛХИЙН ЗӨН БАЯНХОНГОР-2 ХӨТӨЛБӨР
    2016-06-24 15:41:31 Дэлгэрэнгүй...
  • ТАНИЛЦУУЛГА

    ДЗОУБ-ын төслөөр. “Дэлхийн зөн Баянхонгор-2” ОНХХ тус суманд 2005 оноос эхлэн боловсрол, эрүүл мэнд, МАА, эдийн засаг, хүүхэд ивээн тэтгэх хөтөлбөр гэсэн 5 чиглэлээр төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна. Сүүлийн жилүүдэд төслийн нийт  250,0 гаруй сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн. Хурга төсөл, хүнсний ногоо, газар тариалангийн тоног төхөөрөмж, чийрэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж, цэцэрлэгийн анги танхимыг иж бүрэн тохижуулалт, сургуулийн хүүхэд хөгжлийн төв, ...

    2016-03-21 16:46:00 Дэлгэрэнгүй...