БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН БӨМБӨГӨР СУМ
ЗАРЛАЛ
Бид та бүхэндээ сумын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг ил тодоор хүргэж байхаар энэхүү вэбийг бүтээн танд өргөн барьж байна.
ЗДТГ-ЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
Бүтэц, орон тоог тогтоох тухай 2 2015-01-05
2015 оны цалин тогтоох тухай 3 2015-01-05
Ажилд томилж, цалин тогтоох тухай 4 2015-01-05
Ажлаас чөлөөлөх тухай 5 2015-02-02
Санхүүгийн алба байгуулж, ажилд томилох тухай 6 2015-02-02
Тэтгэмж олгох тухай 8 2015-02-12
Ажлаас чөлөөлөх тухай 7 2015-02-02
Эд хөгшил худалдан авах тухай 10 2015-02-16
Г.Оюунжаргалд буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай 13 2015-02-16
Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчилэн батлах тухай 11 2015-02-16
Л.Оюундэлгэрийг ажилд томилох тухай 15 2015-06-09
О.Мөнхцэцэг, Ц.Тайванжаргал нарт урамшуулал олгох тухай 17 2015-07-03
Д.Лувсанцэрэнд урамшуулал олгох тухай 18 2015-07-16
Журам батлах тухай 19 2015-07-03
Архив албан хэрэг хөтлөлтийн үзлэгт бэлтгэх ажлын хэсэг байгуулах тухай 20 2015-07-28
Байгууллагын нууцын журам батлах тухай 21 2015-07-28
Хэвэлмэл хуудас хариуцах ажилтан томилох тухай 22 2015-07-28
Д.Лувсанцэрэн, Б.Энхсайхан нарт тэтгэмж олгох утхай 23 2015-08-02
Ж.Гандалай, А.Хүрэлбаатар, П.Ариунжаргал нарт тэтгэмж олгох тухай 24 2015-08-04
Б.Нарангэрэл, О.Мөнхцэцэг нарт тэтгэмж олгох тухай 25 2015-08-06
Б.Чулуундоржид тэтгэмж олгох тухай 26 2015-08-06
Компьютер худалдан авах тухай 27 2015-12-01
Авто машин худалдан борлуулах тухай 28 2015-12-01
Хамтын сан бүрдүүлэх тухай 1 2015-01-05