БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН БӨМБӨГӨР СУМ
ЗАРЛАЛ
Бид та бүхэндээ сумын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг ил тодоор хүргэж байхаар энэхүү вэбийг бүтээн танд өргөн барьж байна.
ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ
Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
Төрийн байгууллагын мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах журам батлах тухай 76 2015-09-02
Ажлын хэсэг томилох тухай 1 2015-01-07
Иргэнд газар эзэмшүүлэх тухай 2 2015-01-09
Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 3 2015-01-12
Иргэнд газар эзэмшүүлэх тухай 5 2015-01-22
"Нийгмийн түншлэлийн баг"-ийг шинэчлэн байгуулах тухай 6 2015-01-22
Иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 7 2015-01-27
Өрхийн хөгжлийг дэмжих төгсгөлийн "Цогц аргачлал"-ыг хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай 9 2015-02-02
Овог, нэр солиулах тухай 10 2015-02-04
Овог, нэр солиулах тухай 11 2015-02-09
Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 12 2015-02-13
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай 13 2015-02-16
Хүнсний дэлгүүр сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай 14 2015-02-16
Морин уралдаан зохион байгуулах комисс томилох тухай 15 2015-02-16
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 16 2015-02-16
Цэцэрлэгт хүрээлэн барих газар эзэмшүүлэх тухай 17 2015-02-24
Эдэлбэр газар олгох тухай 18 2015-02-24
Захирамж залруулах тухай 19 2015-02-24
Иргэнд газар эзэмшүүлэх тухай 20 2015-02-24
Хөрөнгө зарцуулах тухай 21 2015-02-24
Хөрөнгө зарцуулах тухай 22 2015-03-10
Төслийн зээл олгох тухай 23 2015-03-18
Бог малд ангилалт хийх комисс байгуулах тухай 24 2015-03-18
Иргэнд газар эзэмшүүлэх тухай 25 2015-03-18
Асран хамгаалагч тогтоох тухай 26 2015-03-30
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 27 2015-03-30
Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 28 2015-04-07
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 29 2015-03-30
Дулаан цэнхэр хоршоонд газар эзэмшүүлэх тухай 30 2015-04-21
Байгаль хамгаалах аян зохион байгуулах тухай 32 2015-05-04
Сумын бэлчээрийн менежментийн ажлын хэсэг байгуулах тухай 33 2015-05-04
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 34 2015-05-04
Хөрөнгө зарцуулах тухай 35 2015-05-04
Хяналтын зардалд санхүүжилт олгох тухай 36 2015-05-10
Хөрөнгө зарцуулах тухай 37 2015-05-08
Хөрөнгө зарцуулах тухай 38 2015-05-10
Хяналтын зардалд санхүүжилт олгох тухай 39 2015-05-12
Хөрөнгө зарцуулах тухай 40 2015-05-12
Дархлаажуулалтын 10 хоног зохион байгуулах тухай 41 2015-05-14
Өрхийн мэдээллий нэгдсэн сангийн дахин үнэлгээний ажлын хэсэг байгуулах тухай 1 2016-01-24
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай 2 2016-02-05
Сургуулийн хичээлийн байрны засварын ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай 7 2016-03-16
Иргэнд газар эзэмшүүлэх тухай 5 2016-03-15
Байгаль хамгаалах аян зохион байгуулах тухай 6 2016-03-15
Ажил хүлээлцэх комисс томилох туай 2 2016-02-12
Цэцэрлэгийн эрхлэгч Б.Цэцгээд ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 3 2016-02-13
Р.Наранбатад ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 4 2016-02-23
Сургуулийн захирал Л.Насантогтох, цэцэрлэгийн эрхлэгч Б.Цэцгээ нарт үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай 5 2015-02-23
Комисс томилох тухай 42 2015-05-24
Орон нутгийн өмчит байгууллагуудад эд хөрөнгийн тооллого хийх тухай 43 2015-05-29
Хөрөнгө зарцуулах тухай 44 2015-06-08
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 45 2015-06-09
Иргэнд газар эзэмшүүлэх тухай 46 2015-06-25
Тооллогын томисс байгуулах тухай 47 2015-06-25
Эрх олгох тухай 48 2015-06-10
Гүн өрмийн худгийг гэрээгээр эзэмшүүлэх тухай 49 2015-06-25
Ардын хувьсгалын 94 жилийн ойн баяр наадам тэмдэглэн өнгөрүүлэх томисс томилох тухай 50 2015-07-06
Ажлын хэсэг байгуулах, хөрөнгө зарцуулах тухай 51 2015-07-15
Нийтийн хэв журам сахиулах тухай 52 2015-07-15
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 53 2015-07-23
Дайчилгааны бэлэн байдлын комисс томиллох тухай 54 2015-07-23
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 55 2015-07-30
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгт бэлтгэх ажлын хэсэг байгуулах тухай 56 2015-08-02
2015-2016 оны өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл хангуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 57 2015-08-09
Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 58 2015-08-09
Хөрөнгө зарцуулах тухай 59 2015-08-10
Хөрөнгө зарцуулах тухай 60 2015-08-10
Хөрөнгө зарцуулах тухай 61 2015-08-25
Газар эзэмших эрхийнгэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 62 2015-08-31
Уурхайн эдэлбэр газар олгох тухай 64 2015-09-09
Асран хамгаалагч тогтоох тухай 65 2015-09-11
Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 66 2015-09-23
Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 67 2015-09-23
Хог хаягдал хадгалах түр цэгийн байршил тогтоох тухай 68 2015-09-23
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 69 2015-09-28
Хөрөнгө зарцуулах тухай 70 2015-09-28
Хөрөнгө зарцуулах тухай 71 2015-09-28
Хяналтын зардалд санхүүжилт олгох тухай 72 2015-09-28
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 73 2015-09-28
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 74 2015-09-28
Өрхийн мэдээллий нэгдсэн сангийн баталгаажуулалтын ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэг батлах тухай 75 2015-10-05
Төрийн байгууллагын мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах журам батлах тухай 76 2015-09-02
Аж ахуй нэгж, байгууллагын тооллогын ажлын хэсэг байгуулах тухай 8 2016-04-06
Иргэнд газар эзэмшүүлэх тухай 24 2016-06-07
Малын түүвэр судалгаа, ХАА-н үйлдвэрлэлийн орлого, зарлагын судалгаа явуулах тухай 28 2016-06-15
Архи, согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилэх үйлчилгээг түр зогсоох тухай 29 2016-06-27
Ардын хувьсгалын 95 жилийн ойн баяр наадам тэмдэглэн өнгөрүүлэх комисс томилох тухай 30 2016-07-07
"Хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах тухай" 4 2016-02-18